Silkeborg El & Svæv indvier ny landingsbane

Bent Nørgaard 

Klubben er i stor vækst og har fået langt bedre faciliteter

SILKEBORG Modelflyklubben Silkeborg El & Svæv har fået en ny stor bane på F.L. Smidths Vej 3 B i det nordlige Silkeborg, og den skal indvies med maner lørdag den 15. juni.

Klubben råder hermed over to landingsbaner, den hidtidige og noget mindre bane vil fremover først og fremmest blive brugt til droneflyvning.

Første aktivitet på indvielsesdagen foregår faktisk på den gamle bane, idet Silkeborg El & Svæv er vært ved 2. afdeling af DM i dronerace, der starter kl. 8.30. Droner til race flyver med helt op til 160 km/t.

Et par timer senere er der indvielse den nye store græsbane, hvor åbningstalerne bl.a. holdes af formanden for kultur- og fritidsudvalget, Johan Brødsgaard (R).

- Ved en sådan lejlighed inviterer vi alle medlemmer af sammenslutningen Modelflyvning Danmark, og vi regner med at se rigtig mange fly, fortæller Flemming Kristensen fra Silkeborg El & Svæv.

Et af de fly, der er tilmeldt, er et af de helt store modelfly, en Catalina, der har et vingespænd på 5,3 meter.

Fra den nye bane må der flyves med fly med en vægt på op til 25 kg. Ved lørdagens flyvning vil man kunne se modelfly i alle størrelser i aktion.

Flemming Kristensen fortæller, at Silkeborg El & Svæv er en klub i stor vækst. Medlemstallet er på få år fordoblet til nu 72. Man glæder sig ikke mindst over, at rigtigt mange unge har fået interesse for modelflyvningen, der er nu godt 20 medlemmer under 25 år. De fleste af de unge flyver med droner.

Anlæggelsen af den nye bane er sket i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune. Kommunen har planeret og sået græs. Fra klubben har man anlagt et stort flisedækket område, og der er sket en række forbedringer på klubhuset. Desuden håber man at komme i gang med en udvidelse af klubhuset i de nærmeste år.

Efter indvielsestaler og klipning af det røde bånd er der modelflyopvisning fra kl. 11.40 og frem til sidst på eftermiddagen.

Som navnet antyder har medlemmerne af Silkeborg El & Svæv først og fremmest svævefly samt fly, helikoptere og droner, der bruger el som drivmiddel. Men der må også flyves med flydende brændstof, herunder jetbrændstof, på banen.

Alle er velkomne til indvielse og flyopvisningen på lørdag. Der er gratis entre.