Trækstien er klar til indvielse

Naturelskere kan nu gå og cykle 22 kilometer langs Gudenåen på den nyrenoverede træksti fra Silkeborg til Kongensbro

RESENBRO/KONGENSBRO Tredje og sidste etape af Trækstien fra Svostrup til Kongens bro er nu klar til indvielse.

Den sidste del af renoveringen har i særdeleshed handlet om at færdiggøre den hævede træksti, som svæver over Gudenåen nogle hundrede meter syd for Svostrup Kro.

Her er pæle nu funderet i det bløde å-terræn, og ovenpå er lavet en smuk træsti, der samlet set er 1,6 kilometer lang.

Trækstien indvies på fredag den 21. juni kl. 16.30 i haven ved Kongensbro Kro, hvor borgmester Steen Vindum er der. Desuden vil der være musik og sang, forfriskninger og mulighed for en guidet tur på Trækstien.

Der er siden efteråret kørt 8000 kubikmeter grusmateriale til stien, der nu er hævet til en højde, som gør det muligt at færdes til fods og på cykel i en periode på cirka 10 måneder om året helt til Kongensbro.

Tidligere har den forhøjede vandstand gjort det besværligt at gå tørskoet en større del af året.

Den milde vinter har gjort arbejdet forholdsvis nemt, og samtidig har mange private grundejere samarbejdet velvilligt ved at lade entreprenøren få adgang med maskiner og grus via de private veje.

Finansieringen er sket i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen. De har hver bidraget med 4,9 millioner kroner.

Det er ikke kun i Silkeborg Kommune, Trækstien i de senere år er blevet renoveret.

Favrskov, Viborg og Randers kommuner har i samarbejde med Naturstyrelsen i de senere år også arbejdet med renovering flere steder.

Alt sammen for at forbedre forholdene for gående, der flere steder var generet af oversvømmelser.