Søndre Ringvej spærres på grund af ny asfalt

Søren Nielsen 

Flere veje i Silkeborg Kommune skal have nyt asfalt på i den kommende tid

SILKEBORG I den kommende tid ruller Silkeborg Kommune ny asfalt ud på omkring 100 kilometer veje og stier.

Fra den 29. juni til den 4. juli er det den trafikerede Søndre Ringvej, der får et løft.

Det betyder, at Søndre Ringvej vil være spærret for trafik i nord og sydgående retning på stykket mellem Frederiksberggade til Vestergade. Bilister kan derfor ikke benytte vejen, mens arbejdet står på, oplyser Silkeborg Kommune.

Krydset Søndre Ringvej, Gjessøvej og Vestre Allé holdes dog åbent, så det er muligt at komme ind til byen den vej – med undtagelse af kortere perioder, hvor asfaltarbejdere skal arbejde på selve krydset.

Der vil hele tiden være adgang for både gående og cyklister, da der ikke skal arbejdes på henholdsvis fortov eller cykelsti.

Nogle strækninger får den velkendte sorte asfalt, mens andre får en såkaldt overfladebehandling, hvor man først sprøjter et bindemiddel ud på vejen og derefter lægger mindre granitskærver på.

Når asfaltarbejderne er færdige på Søndre Ringvej, fortsætter de på Horsensvej fra rundkørslen ved Frederiksberggade til Østre Søbad. Det sker i perioden fra den 4. til den 10. juli.

Der bliver opsat midlertidigt lyssignal på strækningen, så bilister fortsat kan komme frem, men der må påregnes ekstra ventetid, mens arbejdet står på.

Foruden de to store veje så får også en lang række mindre veje og stier besøg af asfaltarbejderne i den kommende tid.