Frivillighed inden for idræt topper blandt midtjyderne

Det frivillige idrætsarbejde står stærktest i Region Syddanmark og Midtjylland, mens frivilligt socialt arbejde trives bedst i Hovedstaden og Nordjylland

SILKEBORG Hver tredje voksne dansker over 16 år har på landsplan de seneste tre måneder givet deres arbejdskraft gratis væk som frivillige i en idrætsforening, til sociale indsatser, til kulturområdet – eller andre områder i det mangfoldige danske foreningsliv.

Men de frivillige indsatsområder lever ikke lige godt i alle landets egne, og der er store regionale forskelle på, hvilke områder danskerne lægger deres frivillige timer i.

Bedst lever frivilligheden inden for idræt i Region Midtjylland og Syddanmark, hvor området tager hele 31 og 36 procent af de voksne frivillige medarbejdere mod et landsgennemsnit på 27 pct. Region Hovedstaden ligger i bund på idrætsfrivillighed. Her går 18 procent af de frivillige kræfter til området.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Til gængæld fylder det sociale område, for eksempel lektiehjælp til udsatte børn og indsats i ghettoområder, relativt mest i Region Hovedstaden og Nordjylland med beslag på henholdsvis 17 og 15 procent af de frivillige kræfter mod 13 procent på landsplan.

I Region Midtjylland er det altså klart idrætsområdet, der får hjælp af flest frivillige. 12 procent af de frivillige midtjydere hjælper med social indsats og udsatte, mens otte procent hjælper på kulturområdet og otte procent hjælper på skoleområdet.