Inspiration til at lave insekthoteller

SILKEBORG - Kom og hjælp vores små flyvende og kravlende venner, lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen, der i den forbindelse søndag den 18. august kl. 13 holder et offentligt arrangement om boliger til insekter, også kaldet insekthoteller.

Mængden af insekter i vores landskab er gået voldsomt tilbage, og det er skidt, for insekter er af største betydning for at bestøve blomster - uden insekter ingen æbler.

Insekter er et vigtigt led i fødekæder, fra planter til insekter til fugle - uden insekter ingen fuglesang.

På søndag kan man få inspiration til, hvordan man kan gøre forholdene for insekter bedre - eksempelvis ved at lave skjul, hvor de kan yngle eller gemme sig om vinteren.

Arrangementet, der holdes i Naturstyrelsens maskinhus på Søndre Ringvej 91, er gratis og åben for alle interesserede.