Aqua sætter fokus på invasive arter

SILKEBORG I den kommende weekend kan man høre om invasive dyrearter, når Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg sætter fokus på de uvelkomne dyr.

Invasive arter er et stigende problem i den danske natur. De invasive arter er indvandret eller undsluppet fra fangenskab og er uvelkomne, fordi de kan være en trussel mod de arter, der er hjemmehørende i den danske natur. F.eks. er mårhunden en trussel mod en række fugle. Den er en fremragende svømmer og kan finde frem til reder på steder, der er vanskeligt tilgængelig for de fleste andre pattedyr.

Blandt de invasive pattedyr er mårhund, vaskebørn og mink. Men også i søer og havet er der invasive dyrearter, f.eks. vandremusling og signalkrebs.

I weekenden den 7.–8. september fortæller Aquas guider om invasive arter, både under alle fodringerne og på en særlig rundvisning i akvariet, hvor deltagerne kan høre om de invasive arter, man har i Aqua Akvarium og Dyrepark.