Virtual Reality-brille får pris

Kenneth Husum 

Silkeborg-ide hjæpper unge med at tackle social angst

SILKEBORG Et projekt med virtual reality briller hjælper unge med at tackle deres sociale angst. Nu har projektet vundet Center for Offentlig Innovations Hverdagsinnovationspris.

- Det er dejligt at få anerkendelse for det arbejde, vi har lavet – også fordi vi kan se, at det gør en forskel for dem, der bruger brillerne, siger Rikke Frølund Bækgaard, funktionsleder på Botilbuddet H.C. Branners Vej.

Med brillernme kan unge prøve forskellige scenarier, der kan være udfordrende med social angst. Det kan handle om at stå i kø i et suppermarked, hvor en højlydt mand, der taler i telefon i supermarkedskøen eller kassedamen stiller spørgsmål.

Siden 2018 har unge i botilbuddet, Birkeparken og senest i botilbuddet H.C. Branners Vej, haft mulighed for at øve sig på at tackle deres sociale angst i forskellige angstprovokerende situationer fra supermarkedet.

Før øvede man indkøbssituationen ved at gå ned i supermarkedet. Det betød, at den unge - allerede inden øvelsen var gået i gang, og de var kommet til supermarkedet - havde været udsat for flere angstprovokerende situationer som at komme ud af døren og transporten derhen.

- Med Virtual Reality-brillerne er personen med angst ikke på forhånd i alarmberedskab, da han eller hun er et trygt sted og ved, at de bare kan tage brillerne af, hvis angsten bliver for voldsom, siger Rikke Frølund Bækgaard.

Projektet fik tildelt Center for Offentlig Innovations Hverdagsinnovationspris foran fem andre nominerede.

Projektets gode resultater er skyld i, at det nu udvides og udbredes i Silkeborg Kommune. Inden længe vil det være muligt at øve sig på at tage bussen, når projektet udvides med otte videoer fra en bustur. Desuden vil projektet også blive tilbudt til borgere, der modtager støtte i egen bolig, kommer i dagtilbud eller bor i én af kommunens øvrige botilbud og er tilknyttet kommunens socialpsykiatri og rusmiddelsektionen.

Projektet er blevet til i et såkaldt OPI-samarbejde – Offentlig-privat innovationssamarbejde – mellem Socialafdelingen i Silkeborg Kommune, Innovation Silkeborg og firmaet Timestory VR.