Folkemødet er også musik

Rampelys rykker scenen udendørs og præsenterer seks bands på Bindslevs Plads, når der er folkemøde den kommende weekend

MUSIK Folkemødet den kommende weekend på Bindslevs Plads i Silkeborg er andet end workshop om midtlivskrise, samtalesalon om det at blive ældre og foredrag om nærdemokrati.

Det er også i høj grad musik.

Spillestedet Rampelys på Bindslevs Plads rykker nemlig scenen ned på pladsen og præsenterer seks bands, som med deres spændvidde meget fint kendetegner den farverige musikalske palet Rampelys indeholder.

Rampelys har en lang række musikforeninger, som medlemmer. Og det er seks af disse foreninger som hver præsenterer et band.

- Vi synes, det er en meget fin og oplagt idé, at Rampelys står for at skabe den musikalske baggrund for Folkemødet, siger Rampelys’ formand Flemming Jespersen.

Kulturelt smørhul
- Rampelys ligger i et kulturelt smørhul sammen med Medborgerhuset, Silkeborg Bibliotek, Campusbygningen og Ungekulturhuset, og her vil vi gerne være en aktiv medspiller, siger han. Rampelys har omkring 100 arrangementer om året, hvoraf langt størstedelen er koncerter med både upcomming bands og etablerede kunstnere. Alle koncerter arrangeres og afvikles af medlemsforeningerne.

- Med 100 årlige arrangementer betragter vi Rampelys som en væsentlig kulturel faktor i Silkeborg, og vi er meget glade for, at vores medlemsforeninger bakker op om dette initiativ, og hver især præsenterer et musiknavn, som er karakteristisk for netop deres forenings profil, siger Flemming Jespersen.