Høstgudstjeneste og hygge for ældre i Balle

BALLE Balle Sogns Pensionistforening indbyder i samarbejde med Balle Menighedsråd til et eftermiddagsarrangement tirsdag 1. oktober.

Eftermiddagen begynder med høstgudstjeneste i Balle kirke kl. 14 ved sognepræst Tina Nickelsen Frank.

Efter gudstjenesten går man over i Sognegården til eftermiddagskaffe, herunder er der underholdning, og deltagerne skal synge nogle af efterårets sange. Alle ældre i sognet er velkomne. Eftermiddagen er gratis, men man vil gerne have tilmelding.