Vedligehold af hospitalet i Silkeborg rykker frem

Politikerne i regionsrådet fremrykker 11,7 mio. kr. i budgettet

REGIONMIDTJYLLAND Tirsdag blev underskrevet en aftale om næste års budget for Region Midtjylland, og det ligger fast ifølge en pressemeddelelse fra regionen, at penge til vedligeholdelse på Regionshospitalet kommer før planlagt.

- Når det gælder nybyggeri og renovering af bygninger er det aftalt, at der laves en ny investeringsplan, når den sundheds- og hospitalsplan, som i øjeblikket er ved at blive udarbejdet, er vedtaget i andet kvartal af 2020. Men med budgetforliget står det dog allerede nu fast, at der vil blive prioriteret at bygge nyt hospitalsapotek og nyt vaskeri på Aarhus Universitetshospital (AUH), at etablere et nyt sengeafsnit i psykiatrien i enten Horsens eller Aarhus, og at fremrykke 11,7 mio. kr. til vedligeholdelse på Regionshospitalet Silkeborg i 2021, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Samtlige partier står bag budgetaftalen.

- Det er ikke hvert år, at vi har over en halv mia. kr. til politisk prioritering. Det havde vi i år, bl.a. på grund af en positiv økonomiaftale. Men der er hårdt brug for hver en krone. Så på den ene side glæder jeg mig over, at det er muligt at give hospitalerne bedre økonomiske forhold. Det vil gavne både patienter og medarbejdere. På den anden side er der - trods flere penge - fortsat en stram økonomi, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Med budgetforliget for 2020 løfter forligspartierne AUHs økonomi med i alt 214,3 mio. kr.

Samtidig har partierne en intention om, at de 60,7 mio. kr., der mangler for at komme i balance, På området for Regional Udvikling har politikerne haft et særligt fokus på klima. Forligspartierne er enige om at afsætte 25,5 mio. kr til en handlingsplan, der bl.a. fokuserer på bæredygtighed, klima og grøn omstilling. Herudover prioriterer regionsrådet 6 mio. kr. til at virkeliggøre den bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages i 2020. Strategien vil tilslutte sig regeringens mål om en 70 pct. reduktion af CO2 og andre klimagasser i 2030 i forhold til 1990. Og strategien skal anvise konkrete veje til at nå målet og understøtte både bæredygtig transport og hospitalernes, institutionernes og regionshusenes omstilling til bæredygtig drift.

- Vi skal indkøbe mere bæredygtigt, genbruge mere og reducere affald så meget som muligt. Der ligger en kæmpestor opgave i ikke bare tænke, men også handle mere bæredygtigt i hverdagen. Den opgave tager vi på os, og jeg ved, at mange medarbejdere tripper for at komme i gang, siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.