Foredrag i Lunden om roser

Silkeborg Rosenkreds Midtjylland får torsdag 7. november kl. 19 besøg af Jens Otto Pedersen fra Hejls, der holder foredrag om David Austin og hans roser. Foredraget holdes i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.

I sit billedforedrag vil Jens Otto Pedersen fortælle om David Austins liv og levned med hovedvægten lagt på hans forædlingsarbejde gennem mange år og den betydning, hans arbejde har fået overalt i verden for rosendyrkere og rosenelskere.

Aftenen byder også på kaffe, te og kage samt et amerikansk lotteri, hvor gevinsterne først og fremmest er roser.