Silkeborgtunnelen spærres i to nætter

SILKEBORG Mandag 18. november og tirsdag 19. november om natten vil tunnelen på Silkeborgmotorvejen ved Søholt være helt spærret i begge retninger. Det oplyser Vejdirektoratet.

Trafikanter skal følge omkørselsskiltene via til- og frakørslerne. Vejdirektoratet skal vedligeholde tunnelens elektriske systemer, mekaniske anlæg og selve tunnelkonstruktionen.

Det er nødvendigt at spærre tunnelen for trafik i begge retninger, fordi de bomme, der normalt bruges til at lede trafikken over i det modsatte tunnelrør, også skal vedligeholdes.

Spærringerne forløber således:

I perioden den 18. til 19. er tunnelen spærret for trafik i begge retninger i tidsrummet 18.00 – 06.00.

I perioden fra den 19. til den – 20. er tunnelen spærret for trafik i begge retninger i tidsrummet 18.00 – 06.00.

Under spærringerne skal trafikanterne følge omkørselsskiltene.

Uden for arbejdsperioderne vil Silkeborgtunnelen være åben som sædvanligt.

- Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte give trafikanterne. Direktoratet arbejder om natten for på den måde at genere færrest mulige bilister, skriver Vejdirektoratet.