Lærerstuderende fra Silkeborg vinder historiepris

Kenneth Husum 

Historieopgave kåret som landets bedste

SILKEBORG Hvordan får man eleverne til at opleve historien som meningsfuld?

Det er det centrale spørgsmål i 23-årige Amalie Thau la Cours bachelorprojekt, som hun afleverede i forbindelse med afslutningen af sin læreruddannelse i Silkeborg tidligere på året. Nu har opgaven, der bærer titlen »Fortiden er her! Eller er den?« indbragt hende hæderen som Danmarks bedste historie-bachelorprojekt i konkurrence med lærerdimittender fra hele landet.

Prisen er de seneste 11 år blevet uddelt af fagportalen HistorieWeb i samarbejde med forlaget Gyldendal. Her er redaktør Sten Larsen, der i øvrigt også selv underviser på læreruddannelsen, ikke i tvivl om, at opgaven bidrager med noget særligt til historiefaget.

- Amalie undersøger, hvordan æstetiske og kreative processer kan udvikle elevernes historiebevidsthed. Og det er både et vigtigt, modigt og originalt emne at sætte fokus på. For netop det at bringe sanserne i spil i historieundervisningen kan være med til at vække en ny generations interesse for faget, siger Sten Larsen, redaktør på HistorieWeb.

Amalie Thau la Cour blev færdiguddannet som lærer i sommeren 2019 fra læreruddannelsen på VIA University College i Silkeborg. I dag arbejder hun som lærer på Egebjergskolen i Horsens, hvor hun underviser elever i indskolingen i matematik og natur/teknik. Fra januar 2020 starter hun som historielærer på Låsby Skole.

Interessen for historie stammer tilbage fra gymnasietiden på Favrskov Gymnasium. Her oplevede Amalie Thau la Cour, hvordan en inspirerende historielærer formåede at gøre historieundervisningen til elevernes yndlingstimer. Senere voksede interessen for at inddrage de kreative og æstetiske elementer i historiefaget.

- I historie har jeg oplevet at få stukket en bog i hånden, og så er det ellers bare at følge emnerne slavisk. Men jeg tænkte, at det at inddrage æstetikken i historie måske kan gøre, at eleverne oplever den på en mere levende måde. Målet er at vække noget i børnene. At få bragt deres sanser i spil i stedet for bare at læse en tekst og diskutere den, siger hun.

Det er 11 gang, prisen for Danmarks bedste historie-bachelorprojekt uddeles af HistorieWeb og forlaget Gyldendal. Foruden hæderen består prisen af en gave på 6.000 kroner.