Går mod Sundhedsstyrelsen: Regionen bekymret for regionshospitalet

Susanne Niskanen 

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på akutområdet kan forhindre Regionshospitalet Silkeborg i at modtage en stor gruppe akut visiterede patienter, mener et samlet regionsråd

SILKEBORG Region Midt ønsker fortsat at behandle akut syge visterede, medicinske patienter på Regionshospitalet Silkeborg.

Det slår et samlet regionsråd sammen med formand Anders Kühnau (S) fast i en pressemeddelelse i kølvandet på, at Sundhedsstyrelsen har sendt nye anbefalinger for en sammenhængende indsats på akut-området i høring hos blandt andre Region Midtjylland.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der skal være klare retningslinjer for, hvilke patienter der skal indlægges, og hvor de skal behandles. Men en enkelt passus omkring specialsygehuse - som sygehuset i Silkeborg har status af - vækker bekymring hos politikerne i regionsrådet.

Den lyder: »Kun undtagelsesvist og kun for visiterede patientgrupper til fagligt velbegrundede funktioner som for eksempel opblussen af kendt, kronisk sygdom kan der modtages patienter akut på specialsygehuse«.

- Vi er bekymrede, fordi vi ønsker, at Regionshospitalet Silkeborg også fremover skal kunne modtage akutte syge, visiterede medicinske patienter, som det sker i dag, fastslår Anders Kühnau.

En domino-effekt
Anders Kühnau mener, Sundhedsstyrelsen bør ændre formuleringen, som kan få mange og utilsigtede konsekvenser for både patienter og medarbejdere og ødelægge en ordning, som fungerer godt.

- Der er risiko for afledte konsekvenser for medicinske patientforløb i Viborg og Silkeborg og for intensivfunktionen begge steder. De ændringer kan igen få betydning for nogle af de kirurgiske patientforløb. Vi risikerer med andre ord en dominoeffekt, siger Anders Kühnau, der understreger, at det ligger det samlede regionsråd på sinde, at det eksisterende tilbud og den eksisterende modtagelse kan fortsætte i Silkeborg.

På Diagnostisk Center i Silkeborg, som modtager mange af de akutte visiterede patienter, er man også bekymret.

- Det kan få konsekvenser for intensivafdelingen og Center for Planlagt Kirurgis muligheder for at gennemføre store operationer, og det vil give alvorlige rekrutteringsproblemer i begge de to centre i Regionshospitalet Silkeborg, da det næppe er muligt at opretholde de specialer, hvor en betydelig del af specialerne er de akutte forløb, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg.

Mange priser
Med en åbningstid for modtagelse af akutte, visiterede medicinske patienter fra klokken 8-17 på hverdage, er Diagnostisk Center et af de få steder i landet, hvor alle de ni medicinske specialer er til stede ved modtagelsen af patienter, og hvor der er daglige fælleskonferencer med deltagelse af alle de ni medicinske specialer. Samtidig har patienttilfredsheden med akutmodtagelsen været blandt landets bedste.

Der er siden 2007 modtaget over 50.000 visiterede, akutte medicinske patienter i Silkeborg.

Diagnostisk Center har gennem årene modtaget en lang række priser for de udviklede patientforløb. Senest er samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og kommunens praktiserende læger blevet fremhævet som inspiration for den tidligere regerings nye sundhedsplan.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen inden redaktionens slutning.