Ny rektor for Teknisk Gymnasium i Silkeborg

Kenneth Husum 

- Der er et stort behov for at uddanne flere unge inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, siger ny rektor

JOBNYT: Teknisk Gymnasium i Silkeborg har fået en ny rektor med masser af erfaring i bagagen, der skal være med til at udvikle HTX i de nye rammer på Bindslevs Plads i midtbyen.

Hanne Steenberg er 51 år, uddannet som cand. mag. i fransk og spansk med efteruddannelse inden for vejledning og ledelse. Hun kommer fra en stilling som afdelingsleder af Tværgående Enhed for Læring i Horsens Kommune og afløser tidligere rektor Peter Grønlykke, som har fået nyt job som uddannelsesdirektør på Aarhus Tech. Med sig i bagagen har Hanne Steenberg derudover godt fem års erfaring som rektor for HHX og HTX på Learnmark i Horsens.

Fælles erhvervsgymnasium
Hanne Steenberg ser som ny rektor frem til at gå i spidsen for udviklingen af Teknisk Gymnasium Silkeborg som en del af et nyt, fælles erhvervsgymnasium.

- Jeg glæder mig til at være med til at profilere og synliggøre HTX uddannelsen over for de unge, deres forældre og erhvervslivet i Silkeborg og omegn, siger Hanne Steenberg.

- Kvaliteten i undervisningen er bærende for mig. Der er et stort behov for at uddanne flere unge inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, og netop HTX er godt springbræt til videreuddannelse og karriere inden for disse felter, fordi eleverne arbejder meget projekt- og procesorienteret i fagene på HTX og derfor er rigtigt godt klædt på, når de kommer ud i erhvervslivet.

Ind til midtbyen
HTX er flyttet fra lokalerne på det tidligere Teknisk Skole Silkeborg på Kejlstrupvej til Bindslevs Plads, hvor de nu bor sammen med Handelsgymnasiet. College 360’s erhvervsgymnasiale campus i midtbyen samler de tre-årige erhvervsgymnasiale uddannelser, som kvalificerer til optag på de videregående uddannelser. Handelsgymnasiet (HHX) tilbyder studieretninger inden for økonomi, markedsføring og internationale forhold, mens Teknisk Gymnasium (HTX) tilbyder studieretningerne Science, Biotech, Innovation, IT og Idræt og Sundhed. Godt 900 gymnasieelver har nu deres daglige gang på Bindslevs plads.

- Jeg ser et stort potentiale i stærkt erhvervsgymnasium. Et stærkt samarbejde på tværs af uddannelserne HHX og HTX vil give mulighed for at styrke udbuddet af valgfag og spændende tværfaglige projekter, men det vil især have en positiv betydning socialt og kulturelt, hvor vores naboskab er med til at skabe et godt og mangfoldigt gymnasialt studiemiljø. Vi skal i det fælles erhvervsgymnasium have øje på det forskellige DNA på de to uddannelser, og jeg ser store muligheder for eleverne i at have små fællesskaber i det store fælleskab. Elevernes trivsel er vigtig for deres læring og fastholdelse, og her er det er min erfaring, at relationerne har enormt stor betydning. Det gælder relationerne til andre elever, men også, at undervisere, administrativt personale og ledelse indgår i fornuftige og professionelle relationer med de unge og optræder som rollemodeller. Vi skal vise, at vi vil dem, siger Hanne Steenberg.

Klar til indvielse
College 360’s bygninger på Bindslevs Plads har over det seneste år gennemgået en gennemgribende renovering for blandt andet at kunne huse HTX-uddannelsen i midtbyen.

Renoveringen er endelig færdiggjort omkring 1. januar 2020, hvor eleverne kan se frem til at modtage undervisning i helt nye laboratorie- og værkstedsfaciliteter.

Samtidig er der skabt en række nye open learning miljøer, som alle elever får glæde af, når der skal arbejdes med projekter, eller man blot vil mødes på tværs af klasser og uddannelse.