Silkeborg skal forklare konsulenters arbejde: Ankestyrelsen kræver redegørelse fra 26 kommuner

Søren Nielsen/Ritzau 

En række kommuner har hyret konsulenter til at finde besparelser på kommunens støttetilbud til udsatte. Heriblandt Silkeborg Kommune

SILKEBORG 26 kommuner anvender eller overvejer at anvende private konsulenter til at finde besparelser på det sociale område.

Men metoden, som i flere tilfælde involverer resultatløn, kan være i strid med serviceloven.

Derfor har Ankestyrelsen bedt kommunerne om en udtalelse for at få klarhed over lovligheden af aftalerne. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der skal rejses tilsynssager.

Det oplyser Ankestyrelsen i en pressemeddelelse.

En af de kommuner, som skal levere en udtalelse, er Silkeborg Kommune, der benytter konsulenter på det sociale område.

Ifølge fandt Brorson Consult i 2018 besparelser for mere end tre millioner kroner ved at gennemgå 50 sager for Silkeborg Kommune. Nu er firmaet blevet sat til at se på 294 andre sager. Silkeborg Kommune har afvist, at det handler om at finde besparelser.

Minister ind i sagen
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) mener, at det er vigtigt at få klarhed i sagerne.

- Jeg mener, at det er helt afgørende, at vi kommer til bunds i sagen her.

- Jeg er stærkt bekymret, hvis der er kommuner, der bruger konsulenter til at finde besparelser på sårbare mennesker ud fra en metode, som er bygget op omkring en eller anden form for resultatløn for konsulenterne, siger hun.

Da sagen kom frem tidligere i december, sagde Astrid Krag, at hun ville bede Ankestyrelsen om at gå ind i sagen. Det er nu sket, og ministeren er glad for styrelsens hurtige reaktion.

På kant med loven?
Altinget har beskrevet, hvordan en række kommuner har indgået aftaler med private konsulenter, som får til opgave at gennemgå kommunens sager på udsatte borgere med det formål at finde besparelser.

Og i langt de fleste tilfælde er kontrakten udformet sådan, at kommunens betaling til rådgiverne er afhængig af, hvor stor en besparelse der opnås.

Juraeksperter har over for Altinget vurderet, at samarbejdsaftalerne mellem kommuner og konsulentbureauer kan være på kant med loven.

Astrid Krag vil komme tvivlsspørgsmålene til livs.

- Det er kommunernes ansvar at træffe afgørelser efter serviceloven. Og det ansvar kan kommunen ikke overlade til et privat konsulentfirma.

- Vi kan ikke have, at der er tvivl om, hvorvidt kommunerne lever op til deres ansvar, siger Astrid Krag.

De pågældende kommuner bliver af Ankestyrelsen bedt om at redegøre for en række forhold.

Det gælder blandt andet, hvilke opgaver konsulentfirmaerne er bedt om at varetage. Det skal også forklares, hvordan firmaerne har arbejdet med konkrete borgersager.

Derudover skal spørgsmål om betaling og urigtige afgørelser også på bordet.

Følgende kommuner har modtaget en høring fra Ankestyrelsen:

* Hedensted, Silkeborg, Tårnby, Køge, Næstved, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Kolding, Vejle, Billund, Horsens, Odder, Aarhus, Favrskov, Randers, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Vesthimmerland, Rebild, Hjørring, Allerød, Fredericia, Odsherred, Furesø, Ballerup.