Tre udstillinger på Museum Jorn

KUNST På tirsdag åbner Museum Jorn for det nye udstillingsår med tre udstillinger fra museets egen samling. Den ene er udstillingen »Highlights fra samlingen«, som tager udgangspunkt i Asger Jorns liv og kunst. Ud over Jorns egne værker vises der et stort antal værker af hans kunstnervenner og inspirationskilder.

Den anden viser de mest markante værker fra Eks-skolens (et alternativ til Kunstakademiet) aktive periode sammen med senere værker af skolens repræsentanter. Det drejer sig blandt andet om værker af Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen, Richard Winther, Bjørn Nørgaard, Poul Gernes, Lene Adler-Petersen, Tom Krøjer og John Davidsen.

Og så åbner Museum Jorn »Kirkebyrummet«, som viser den meget omfattende gave, som Museum Jorn har modtaget efter Per Kirkeby, der døde i 2018. Det drejer sig om en række værker og arkivalier. Rummet viser Kirkebys personlige engagement og fremtrædende position i museets samling af eksperimenterende kunst. Et af højdepunkterne i rummet bliver genetableringen af en historisk murstensinstallation, der forbinder maleri og skulptur.