Sygehuset beholder status som universitetsklinik

Søren Nielsen 

Diagnostisk Center kan også fremover kalde sig for en universitetsklinik. Det vækker tilfredshed i sygehusledelsen

SILKEBORG Regionshospitalet Silkeborgs velkendte Diagnostiske Center er for anden gang blevet kvalitetsstemplet. Centret er også fremover en af Region Midtjyllands fem universitetsklinikker.

Den nye bedømmelse af centret, som i forskningsmæssige sammenhænge hedder Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, er et kvalitetsstempel, som giver centret lov til at fortsætte som universitetsklinik de kommende fem år.

- Vi har vist nye veje til en struktur, som imødekommer patienternes behov for et sammenhængende, hurtigt undersøgelsesforløb. Vores forskere har dokumenteret, at vores udviklingsarbejde gør en forskel. Forlængelsen af vores status som universitetsklinik er vigtig for os, da det giver os bedre muligheder for at tiltrække og fastholde de dygtigste forskere inden for området. Det gavner også patienterne, at klinikken har et højt niveau med fagligt dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med både det kommunale sundhedsvæsen og de praktiserende læger, siger Eva Ladekjær Larsen, som er forskningsleder ved Diagnostisk Center.

Hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt er også glad for, at Diagnostisk Center også fremover kan kalde sig en universitetsklinik.

- Det er et klap på skulderen og en bekræftelse af, at centret laver et godt og vigtigt stykke arbejde på et højt fagligt niveau. Det kan vi kun være stolte af. Samtidig understreger det, at kvalitetsforskning i høj grad også hører hjemme her på regionshospitalerne, og at universitetsklinikkens mange resultater kan komme ikke bare borgere og patienter fra Silkeborg til gavn, men også borgere og patienter i hele Region Midtjylland, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.