Trafikken glider: Tre vigtige veje er fortsat åbne i Silkeborg

Mette Andersen 

- Men kør forsigtigt, lyder formaningen fra kommunens trafikchef

TRAFIK De tre vigtige færdselstrafikårer i Silkeborg, der tidligere på ugen risikerede at blive lukket på grund af oversvømmelser, er fortsat farbare.

Folk fra entreprenørgården har også i nat ført tilsyn med Chr. 8’s vej ved Viborgbroen, Vestre Ringvej og Søvej, og status er, at det fortsat ikke er nødvendigt at lukke de tre veje.

- Der er stadig vand på vejene, men situationen er ikke blevet værre, oplyser Flemming Christensen, der er vej- og trafikchef ved Silkeborg Kommune.

Han maner fortsat til forsigtig kørsel - og ikke bare på grund af vand på vejen.

- Nu har vi fået både frost og sne, så bilisterne skal virkelig være opmærksomme og køre forsigtigt, siger han.

En række af kommunens mindre veje er også fortsat truet af oversvømmelser, og på Funderholmevej, Sørkelvej og Moselundvej er der stadig så meget vand på vejene, at de må forblive lukket.

Kommunen skal i dag ud og se på, om det også bliver nødvendigt at lukke Sortenborgvej, hvor et forsøg med at anlægge jorddiger i begge sider af vejen ikke har formået at holde vandet tilbage.