Silkeborg Gymnasium opfordrer elever til særlige hensyn mod coronavirus

Søren Nielsen 

Hvis en elev har været i risikoområder skal vedkommende være hjemme i 14 dage

SILKEBORG Landets største gymnasium, Silkeborg Gymnasium, med omtrent 1500 elever har fredag udsendt følgende vejledning til elever, forældre og lærere i forbindelse med håndteringen af coronavirus.

Gymnasiets ledelse skriver:

»På Silkeborg Gymnasium følger vi nøje udviklingen af COVID-19, og vi henholder os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derfor:

1. Beskyt dig selv og andre bl.a. ved at sørge for god håndhygiejne, jf. de blå plakater, der er ophængt forskellige steder på skolen.

2. Såfremt du som elev på skolen bor sammen med dine forældre eller andre samboende, og disse er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder siden 2. marts 2020, skal du holde dig hjemme i 14 dage efter forældrenes/den samboendes hjemkomst. Dette uanset, at du ikke selv har været i et af de særlige risikoområder.

3. Det samme gælder for medarbejderne, hvis de er samboende med personer, der er kommet hjem fra et risikoområde siden 2. marts.

4. Endeligt gælder den samme forholdsregel naturligvis for både elever og medarbejdere, hvis man selv er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts. Vi er dog ikke bekendt med, at der skulle være tilfælde heraf.

5. Hvis man er i tvivl bedes man kontakte skolen.

Vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil kunne ændre sig over de kommende dage og

uger.«