Coronavirus: Silkeborg lukker aktiviteter på daghjem og aktivitetssteder

Kenneth Husum 

SILKEBORG For at begrænse risikoen for coronasmitte og beskytte ældre, syge og svage borgere, som er særligt udsatte, har krisestaben i Silkeborg Kommune besluttet at lukke alle aktiviteter på daghjem og aktivitetssteder på sundheds- og omsorgsområdet.

Følgende aktiviteter lukkes ned fra torsdag 12. marts og foreløbigt frem til og med påske - eller indtil andet meldes ud.:

• Rosengårdcentret i Silkeborg

• Alhuset i Kjellerup

• Daghjemmet Livsgnisten på Funder Plejecenter

• Daghjemmet Dybdal på Rødegård i Resenbro

• Daghjemmet Kæret på Fuglemosen i Kjellerup

• Daghjemmet på Marienlund Plejecenter i Silkeborg

• Alle øvrige aktiviteter på plejecentre, som involverer andre end plejehjemsbeboere.

• Al selvtræning

Køkkenet i Rosengårdcentret vil fortsat være åben for afhentning af mad.

- Aktiviteter, hvor ældre kommer udefra, bliver lukket ned. Det gælder også andre besøg udefra som eksempelvis af skoleklasser. Pårørende kan stadig besøge beboere, men vi beder dem om at vise omtanke, siger Hans Mogensen, kommunikationschef i Silkeborg Kommune.

For pårørende er rådet, at de skal undlade besøg, hvis de føler sig syge. Derudover gælder de øvrige råd om god håndhygiejne og begrænset fysisk kontakt.

Aktiviteterne i Sundhedshuset i Silkeborg by fortsætter, men alle personer, som er særligt udsatte ved smitte, opfordres til ikke at benytte Sundhedshusets aktiviteter.

Alle berørte borgere, der benytter dagcentrene, bliver kontaktet direkte af hjemmeplejen.

Medarbejderne på de fire dagcentre vil blive fordelt til opgaver i hjemmeplejen.