Silkeborg om skoler og daginstitutioner: Åben torsdag for dem, som møder frem

Søren Nielsen 

SILKEBORG Silkeborg Kommune har udsendt følgende tekst angående kommunens skoler og daginstitutioner i kølvandet på myndighedernes seneste udmeldinger om coronavirus:

»Kommunes daginstitutioner og folkeskoler er åbne for de børn og elever, der møder frem i daginstitutionerne og skolerne torsdag og fredag i denne uge.

Alle børn, der har mulighed for det, opfordres dog til at blive hjemme allerede fra torsdag og fredag i denne uge. Målet er at mindske smittespredning.

I det omfang, det er muligt, vil fælles aktiviteter med mange børn samlet blive reduceret i både daginstitutionerne og i skolerne. På skolerne søges aktiviteterne begrænset til klasseaktiviteter.

Der kommer yderligere informationer i løbet af torsdag 12. marts 2020.«

Man kan holde sig orienteret på Midtjyllands Avis og på kommunens hjemmeside.