Coronavirus: Silkeborg forbereder sig på spredning af smitte

Silkeborg Kommune forbereder sig på en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at de er nødt til at udskrive patienter

SILKEBORG Coronasmitten spreder sig i Danmark, og Silkeborg Kommune forbereder sig på en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at de er nødt til at udskrive patienter til kommunernes hjemmepleje og midlertidige pladser.

- Vi gør os klar til med kort varsel at kunne modtage patienter fra sygehusene, hvis det bliver nødvendigt, siger sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Annette Secher, i en pressemeddelelse.

Hun oplyser, at de eksisterende cirka 60 midlertidige pladser er klar.

- Og vi gør yderlige 20 pladser klar blandt andet ved at inddrage hvilestuerne på de daghjem, hvor vi har lukket de normale aktiviteter ned. Desuden har vi nogle nedlukkede plejeboliger, som vi får rengjort og gjort klar til at kunne åbne igen midlertidigt, hvis det bliver nødvendigt.

Ekstra personale på stand by
Silkeborg Kommune er i øjeblikket ved at kontakte alle elever, studerende og normale afløsere for at afklare, i hvilket omfang, de kan stå til rådighed, hvis Silkeborg Kommune skal modtage store grupper af borgere fra sygehusene, eller hvis større grupper af medarbejdere med kritiske opgaver bliver smittet med coronavirus.

- Vi har desuden et rigtigt godt samarbejde med FOA, som er kommet til os og har tilbudt hjælp. Det viser den enorme velvilje, vi bliver mødt med fra alle sider. Vi står i en situation, hvor vi skal stå sammen, tage ansvar og i fællesskab finde løsninger på den udfordring hele vores samfund står over for, siger Annette Secher.

Formand for FOA Silkeborg-Skanderborg, Ulla Gram, fortæller, at FOA har rigtig mange pensionerede medlemmer - seniorer og efterlønsmodtagere.

- FOA vil positiv formidle kontakten til dem. Vi håber, at mange vil stå klar til at hjælpe, hvis det bliver nødvendigt, siger Ulla Gram, formand for FOA Silkeborg-Skanderborg.

Silkeborg Kommune opfordrer desuden private virksomheder, der hjemsender medarbejdere, til at vurdere, om medarbejderne har en sundhedsfaglig baggrund, så de har mulighed for at stå til rådighed, hvis behovet opstår.

Følg med på hjemmeside
Silkeborg Kommunes krisestab følger situationen tæt. De daglige krisestabsmøder holdes nu som Skypemøder for at undgå spredning af smitte.

Befolkningen opfordres til at holde sig orienteret om udviklingen på den nationale hjemmeside og lokalt på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Bemærk, at ikke alle detaljerede informationer videreformidles på kommunens Facebook-side.