Jyske Bank aflyser og suspenderer forventningerne til året

Peter A. Sørensen 

Silkeborg-banken følger i Danske Banks fodspor og suspenderer også forventningerne til regnskabsåret

SILKEBORG Jyske Bank oplyser i en fondsbørsmeddelelse, at banken nu aflyser den ordinære generalforsamling, der var indkaldt til afholdelse tirsdag den 24. marts.

»Beslutningen er truffet for at imødekomme regeringens og myndighedernes tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19. Jyske Bank vil vende tilbage med en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen, så snart omstændighederne gør dette muligt.«, lyder det fra banken.

I en anden fondsbørsmeddelelse lyder det, at banken suspenderer forventningerne til regnskabsåret.

»På grund af udbruddet af COVID-19 og de økonomiske følger heraf, suspenderer Jyske Bank den hidtidige udmelding om resultatet for regnskabsåret 2020. Tidligere var målsætningen at levere et resultat efter skat på 1,8-2,2 mia. kr. i 2020.«

Jyske Bank oplyser, de økonomiske konsekvenser for koncernen vurderes løbende, og en opdatering forventes i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten den 5. maj 2020.