Kommunen søger frivillige: Forbereder sig til stor gruppe fra sygehuse

Kenneth Husum 

Silkeborg Kommune gør klar til, at en stor gruppe udskrives fra sygehusene

SILKEBORG Silkeborg Kommune ruster sig til et stort pres på hjemmeplejen ved at søge frivillige medarbejdere, der kan stå klar, når sygehusene er så pressede, at de er nødt til at udskrive patienter til hjemmeplejen og midlertidige plejepladser, eller hvis større grupper af medarbejdere bliver syge.

- Hvis smitten med coronavirus for alvor får fat, har vi brug for frivillige medarbejdere, der kan hjælpe til på vores plejecentre og sociale tilbud, siger sundheds- og omsorgschef Annette Secher, Silkeborg Kommune.

- Det gælder både personer med en sundhedsfaglig og socialfaglig uddannelse, der for eksempel er pensioneret eller under uddannelse, og det gælder også personer med en helt anden baggrund, som har lyst til at hjælpe, siger Annette Secher.

Det er ikke afgørende, at de frivillige har en sundhedsmæssig uddannelse.

- Vi sørger for den nødvendige oplæring, undervisning i hygiejne, medicinhåndtering, hvordan du bruger værnemidler, og hvordan du yder personlig pleje, så du kan varetage opgaverne med sikkerhed for både dig selv og for de borgere, du skal hjælpe, siger Annette Secher.

Frivillige vil i første omgang blive lært op, og derefter stå standby til at hjælpe, når behovet opstår. De frivillige vil blive ansat som timelønnede vikarer og få arbejdsopgaver, der matcher deres kompetencer.

Der var allerede i sidste uge tiltag for at skaffe ekstra hjælp, da Silkeborg Kommune indgik et samarbejde med FOA om at formidle kontakten til pensionerede medlemmer. Der blev også kontaktet afløsere indenfor hjemmepleje, ligesom der blev rettet henvendelse til elever på sosu- og sygeplejerskeskolen.

Der er netop indgået en aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der betyder, at hjemsendte kommunale medarbejdere kan omplaceres til andre opgaver. Allerede nu er kommunen i gang med at undersøge, om der er kommunale medarbejdere, der har en sundhedsmæssig baggrund, men som nu arbejder indenfor et andet område.

Frivillige kan melde sig ved at sende en mail til [email protected] På kommunens hjemmeside er der en liste over oplysninger, der er brug for fra frivillige.