Fredberg er væk fra Regionshospitalet Silkeborg

Susanne Niskanen 

Sidst på eftermiddagen i dag er der indgået en fratrædelsesordning med den nu tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg

SILKEBORG Ulrich Fredberg har i dag indgået en fratrædelsesaftale med hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt.

Det betyder i praksis, at Ulrich Fredberg har haft sidste arbejdsdag på det hospital, hvor han har haft sin i gang i 23 år, og var med til at sikre hospitalets overlevelse, efter at det ikke længere skulle være et akutmodtagende hospital. I stedet blev det til Diagnostisk Center, som har været banebrydende i at udvikle nye arbejdsgange og behandlingsmetoder.

Ulrich Fredberg har igennem længere tid oplevet, at direktionen ønskede hans afgang efter flere uoverensstemmelser igennem årene, og udfaldet af dagens møde er derfor ikke nogen overraskelse. Midtjyllands Avis har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ulrich Fredberg.

Men det lyder i en pressemeddelelse fra Hospitalsenhed Midt, at »parterne i dag i fællesskab er nået frem til den bedste løsning set i lyset af den nuværende situation«.

Bevar den gode ånd
- Det er mit håb og også opfordring til mine kolleger i Diagnostisk Center, at de i samarbejde med hospitalsledelsen vil fortsætte arbejdet for at opretholde den stærke innovative ånd, som findes i Diagnostisk Center og sammen med Center for Planlagt Kirurgi vil udbygge Regionshospitalet Silkeborg som en national og international universitetsklinik for innovative patientforløb, siger Ulrich Fredberg i pressemeddelelsen fra Hospitalsenhed Midt, der er sendt ud her til aften.

På mødet blev indholdet af en anden pressemeddelelse, som hospitalsledelsen sendte ud mandag aften, diskuteret, og hospitalsledelsen beklager nu dele af indholdet, blandt andet en formulering om, at Ulrich Fredberg skulle have undladt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, selvom han har oplyst hospitalsledelsen om, at retningslinjerne overholdes.

- Dette udsagn kan misforstås. Det har ikke været hospitalsledelsens hensigt at tilkendegive, at Ulrich Fredberg bevidst har givet urigtige oplysninger til hospitalsledelsen, lyder det i pressemeddelsen, og det præciseres, at den korrekte formulering er, at »Diagnostisk Center har undladt at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer for en vis del af patienterne med mistanke om lungekræft. Mens hospitalsledelsen har fået den opfattelse, at retningslinjen var overholdt«.

Hospitalsledelsen har beklaget denne uklarhed.

Den lægefaglige direktør tilføjer:

- I hospitalsledelsen er vi enige om, at Ulrich Fredberg gennem årene har gjort en stor indsats for Diagnostisk Center. Både Ulrich og vi ser nu fremad. I hospitalsledelsen vil vi fra i morgen være til stede og tage dialogen med medarbejdere og ledere på Regionhospitalet Silkeborg, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt.