Anders Dam ville fra sit kontor i Jyske Bank i Vestergade have haft udsigt til højhuset på 12 etager. - Der kom mange gode pointer og argumenter frem på bytingsmødet. Det er én af forklaringerne på, at vi vælger ikke at bygge et højhus, siger Anders Dam. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Stort underskud i Jyske Bank

Peter A. Sørensen 

Første kvartal blev en hård omgang for Silkeborg-banken, der forventer store nedskrivninger på grund af coronakrisen. Men stadig overskud i sigte

SILKEBORG Coronakrisen gør ondt på Jyske Bank.

Banken har her til morgen offentliggjort sit regnskab for første kvartal af 2020, og det viser et underskud på 780 millioner kroner efter skat.

Det er et markant fald fra et plus på 610 millioner kroner i samme periode sidste år.

- Første kvartal 2020 er i udpræget grad påvirket af udbruddet af COVID-19, der har forværret de makroøkonomiske udsigter og øget usikkerheden på de finansielle markeder betydeligt, siger ordførende direktør Anders Dam.

Jyske Bank forventer, at det økonomiske aktivitetsniveau i Danmark vil aftage væsentligt i 2020 målt på årsniveau, men forventer, at bunden bliver nået i anden kvartal.

Regnskabet indeholder et ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger på én milliarder kroner som følge af coronakrisen. Skønnet er baseret på Jyske Banks erfaringer forbundet med finanskrisen i 2008.

I de seneste fem regnskabsår har de gennemsnitlige årlige nedskrivninger været 22 mio. kr.

Nedskrivningen blev meldt ud i marts, og underskuddet i første kvartal er derfor forventet.

Jyske Bank forventer for hele 2020 fortsat at lande et overskud. Forventningen til årsresultat er mellem nul kroner og 1,5 milliarder kroner.

Banken understreger imidlertid, at forventningen er behæftet med stor usikkerhed på grund af coronakrisen.