Venstre med ny melding om Fredberg-sagen: »Hospitalsledelsen har handlet stærkt kritisabelt«

Søren Nielsen og Brian Holst 

Venstre-gruppen i Region Midtjylland har netop sendt en officiel udtalelse i kølvandet på fyringen af overlæge Ulrich Fredberg

SILKEBORG »Venstre finder den samlede ledelseshåndtering af processen omkring den påtænkte afskedigelse af Ulrich Fredberg for stærkt kritisabel. Vi vurderer, at ledelsessystemet har fejlet.«

Sådan lyder det blandt andet i en meddelelse, som Venstres gruppe i Regionsrådet netop har udsendt i kølvandet på fyringen af tidligere ledende overlæge Ulrich Fredberg, der også sidder i regionsråder som medlem af Venstre.

Venstre havde møde om sagen mandag aften, efter at gruppeformand Carsten Kissmeyer tidligere samme dag deltog i et forretningsudvalgsmøde med regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hvad vil I have ud af at kritisere ledelsen for håndteringen af afskedigelsen af Ulrich Fredberg?

- Det er en løftet pegefinger til ledelsen. Men det handler også om at kigge frem. Det er meget vigtigt, at der nu bliver sat grundigt ind over for at opretholde det høje niveau, som Regionshospitalet Silkeborg har. Hvad der er sket i fyringsprocessen, vil jeg ikke forholde mig indgående til. Fokus er nu at kigge frem, siger Carsten Kissmeyer.

Ifølge Venstre skal regionsrådsformand Anders Kühnau nu i gang med at rette op.

»Venstre forventer, at regionsformand Anders Kühnau sætter sig i spidsen for, at der udarbejdes og fremlægges en konkret handlingsplan for sikring af det fremadrettede samarbejde mellem Regionshospitalet i Silkeborg og Hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt. Venstre forventer, at der fremadrettet, i en periode, løbende følges op og rapporteres til hospitalsudvalget vedrørende samarbejdets udvikling og status,« skriver Venstre-gruppen, der samtidig anerkender Ulrich Fredbergs indsats.

»Venstre ønsker, at Ulrich Fredberg anerkendes for den fantastiske indsats, han gennem årene har ydet for udviklingen af Diagnostisk Center i Silkeborg og for de flotte resultater, han har været med til at skabe. Han har med sin energi, iderigdom og lederprofil - sammen med de øvrige engagerede, dygtige medarbejdere og ledere - været med til at skabe grundlaget for et hospital der syv år i træk er kåret som Danmarks bedste mindre hospital.«

Ikke tilfreds med håndtering
Venstre er forundret over den første pressemeddelelse, som hospitalsledelsen udsendte inden den tjenstlige samtale med Ulrich Fredberg. En pressemeddelelse som der efterfølgende er ændret i indholdet af.

Ifølge Carsten Kissmeyer er det en enig Venstre-gruppe, der står bag pressemeddelelsen.

Han har i øvrigt ingen kommentarer til, at partifællen Jørgen Winther kritiserer ham for ikke at støtte direkte op om Ulrich Fredberg i fyringssagen.

- Det vil jeg ikke kommentere på ud over, at Jørgen Winther har sin måde at arbejde på. Jeg arbejder på en anden måde. Om fyringen af Ulrich Fredberg er i orden, vil jeg ikke kommentere på. Det handler om jura. Ulrich Fredbergs faglige organisation er på sagen, siger Carsten Kissmeyer, som dog påpeger, at medarbejderne i regionen skal handle efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ulrich Fredberg er blandt andet blevet fyret, fordi han af hospitalsledelsen er blevet kritiseret for ikke at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Anders Kühnau sagde til Midtjyllands Avis mandag eftermiddag, at han vil følge nøje med i samarbejdet mellem hospitalsledelsen og Silkeborg-hospitalet.