Lions donerer 163.000 kroner: Stor donation til skoler og sociale myndigheder

SILKEBORG Lions-klubberne i Silkeborg plejer hvert år på en donationsdag sidst i maj at uddele et samlet stort beløb til både lokale, nationale og internationale projekter. På grund af coronakrisen er arrangementet 26. maj i Jysk Musikteater aflyst.

Men det er tildelingen af penge ikke. I alt drejer det sig om cirka 163.500 kroner, fortæller Lions Club Silkeborg og Lions Club Theodora Silkeborg.

Den største af donationerne går til SSP-samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet.

Dets formål er ved tidlig indsats at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd blandt børn og unge i Silkeborg Kommune. Den donation er på 27.200 kroner.

Der gives også penge til et nyt børnehospice, en børnelejr på Langeland og Sølund Musikfestival i Skanderborg.