Foto: Jakob Stigsen Andersen

Skorstensbrand i Linå: Flammer stod i halv meters højde

LINÅ Midtjysk Brand & Redning kørte onsdag morgen klokken 06.47 til Linåvej 7 i Linå, hvor der var udbrudt brand i en skorsten.

Der stod en halv meter høje flammer op af skorstenen, der var monteret udvendig på et udhus.

Indsatsleder Lasse Magnussen oplyser, at der ikke var fare for, at branden skulle brede sig. Skorstenen blev renset, og ejeren informeret om at kontakte en skorstensfejer, før der igen fyres i skorstenen.