Fredberg-sagen: Udskældt overlæge forlader sygehuset

Søren Nielsen 

Lasse Nørgaard har valgt at skifte job til ny stilling i Viborg. Ansatte på Regionshospitalet i Silkeborg har offentligt kritiseret hans ledelsesstil

SILKEBORG Ledende overlæge Lasse Nørgaard, som er en del af ledelsen på Diagnostisk Center, forlader sygehuset i Silkeborg.

Ifølge en meddelelse fra Region Midt bliver Lasse Nørgaard i stedet overlæge for røntgen og skanning på Regionshospitalet Viborg fra den 1. oktober.

Lasse Nørgaard har været ansat som ledende overlæge på Diagnostisk Centers afdeling for røntgen og skanning i Silkeborg siden 1. november 2019.

Han har her været en del af centerets ledelsestrio, som også består af oversygeplejerske Knirke Thomsen og konstitueret ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen, som afløste den fyrede overlæge Ulrich Fredberg i ledelelsesgruppen.

Der har de seneste måneder været store samarbejdsarbejdsproblemer mellem den medicinske og den røntgenfaglige del af Diagnostisk Center.

- Det var mit håb, at jeg kunne være med til at videreudvikle fagligheden i røntgen og skanning og bidrage til samarbejdet i Diagnostisk Center sammen med mine medarbejdere. Men både for Diagnostisk Center og for mig selv har de sidste syv måneder været udfordrende. Jeg tror ikke længere på, at samarbejdet i Diagnostisk Center kan lykkes med mig som ledende overlæge, og jeg har derfor bedt hospitalsledelsen om at overgå til en anden stilling i Hospitalsenhed Midt, forklarer Lasse Nørgaard.

Direktionen følger ønske
Hos hospitalsdirektionen i Viborg har man valgt at følge Lasse Nørgaards ønske.

- Vi er kede af, at Lasse ønsker at stoppe i sin nuværende stilling, men har stor forståelse for hans beslutning. Vi er glade for, at han har sagt ja til en stilling som overlæge på hospitalet i Viborg og på den måde bliver i organisationen, som dermed fortsat får stor gavn af hans radiologiske faglighed, siger lægefaglig direktør, Claus Brøckner Nielsen.

Der er i øjeblikket et arbejde i gang, hvor konsulenter skal undersøge arbejdsmiljøet på hospitalet i Silkeborg.

Det er politikere i regionsrådet, som har besluttet konsulent-eftersynet efter de seneste måneders uro efter fyringen af ledende overlæge Ulrich Fredberg.

- Vi er i tæt dialog med centerledelsen om, hvordan vi arbejder for at gøre Diagnostisk Center til en god arbejdsplads for både røntgenfagligt og medicinsk personale. Et tværfagligt samarbejde mellem medicin og radiologi er centralt for Diagnostisk Centers virke og afgørende for, at centret fortsat kan udvikle innovative patientforløb, tilføjer Claus Brøckner Nielsen.