Byrådsmedlem går på orlov

SILKEBORG Enhedslistens Lene Fruelund har anmodet om orlov fra sit politiske arbejde i Silkeborg Byråd fra 1. august.

Byrådet mødes i morgen ekstraordinært via Skype for at tage stilling til anmodningen, der skyldes sygdom i Lene Fruelunds nærmeste familie. Hun ønsker derfor at få orlov fra byrådsarbejdet fra 1. august og indtil videre.

Enhedslisten ønsker, at partiets første stedfortræder bliver indkaldt til byrådet under Lene Fruelunds orlov. Det er Jørgen Madsen, der bor i Lysbro og tidligere har repræsenteret partiet i byrådet.

Der lægges i indstillingen til byrådet op til, at Jørgen Madsen under sit vikariat overtager Lene Fruelunds plads i Socialudvalget samt i Sundheds- og Ældreudvalget.