Jyske Bank vil skære 150-200 medarbejdere – og lukke afdelinger

Peter A. Sørensen 

Jyske Bank vil skære omkostningerne til. Det betyder færre medarbejdere og lukning af hver femte afdeling

SILKEBORG Jyske Bank gør klar til at skære kraftigt ned på både antallet af medarbejdere og antallet af afdelinger.

Det fremgår af bankens halvårsregnskab, som netop er blevet officielt.

Banken oplyser i regnskabet:

»I lyset af den forventede konjunkturelle og teknologiske udvikling forventes en nedgang i antallet af fuldtidsansatte i niveauet 150-200 frem mod medio 2021,« lyder det i regnskabet.

Jyske Bank oplyser, at den naturlige cirkulation i antallet af medarbejdere ligger på 200-300 om året, så det ventes, at nedgangen i antallet af medarbejdere primært kan ske ved naturlig afgang. Banken har godt 3400 medarbejdere. For et år siden var tallet cirka 3700.

»Endvidere forventes en reduktion i antallet af afdelinger på ca. 20 procent frem mod medio 2021 som følge af ændret kundeadfærd,« lyder det fra banken. Jyske Bank havde i starten af året 98 afdelinger, så cirka 20 afdelinger skal skæres væk.

Halvårsregnskabet viser et resultat 82 millioner kroner efter skat.

Jyske Bank kommer ud af andet kvartal med et overskud på 862 mio. kr, og dermed er der taget revanche oven på første kvartals store underskud på 780 mio. kr., der primært skyldtes en nedskrivning på omkring 1 mia. kr. som følge af coronakrisen.

- Resultatet for 1. halvår 2020 er præget af COVID-19 udbruddets indvirkning på nedskrivninger samt beholdningsresultat med ca. -1,3 mia. kr. før skat sammenlignet med 1. halvår 2019. Kreditkvaliteten er fortsat stærk med uvæsentlige individuelle nedskrivninger i 1. halvår samt en historisk lav andel af kreditforringede udlån. Jyske Banks organisation har i 1. halvår under vanskelige omstændigheder og i hele nedlukningsperioden fungeret driftsmæssigt tilfredsstillende. Samtidigt er Jyske Bank godt positioneret til at håndtere konsekvenserne af COVID-19 udbruddet med en solid kapital- og likviditetsposition, siger ordførende direktør Anders Dam.

Jyske Bank forventer, at det økonomiske aktivitetsniveau i Danmark vil aftage væsentligt i 2020 som følge af udbruddet af COVID-19.

For 2020 forventes et resultat efter skat på 1,0-1,5 mia. kr. Forventningerne forudsætter stabile finansielle markeder og er eksklusiv engangsomkostninger, der i 1. halvår beløb sig til 75 mio. kr.