Godt nyt til silkeborgenserne: Særlige corona-restriktioner kan ophæves

Mette Andersen 

Det går den rigtige vej med at inddæmme smitten, og fortsætter den positive udvikling, kan særlige foranstaltninger som anbefaling om mundbind i store butikker, hjemmearbejde og udendørs besøg på plejecentre ophæves

SILKEBORG Det går den rigtige vej i bestræbelserne på at inddæmme smitten med covid-19 i Silkeborg Kommune. Fortsætter den positive tendens hen over weekenden, så vil de særlige tiltag for at stoppe smittespredningen lokalt blive ophævet på mandag den 24. august.

Det oplyser

et er godt nyt for silkeborgenserne, der på flere områder har været ramt af særlige foranstaltninger i forsøget på at stoppe smittespredningen.

Bliver de særlige tiltag ophævet, betyder det, at ældre på plejecentre og borgere på sociale botilbud atter vil kunne modtage besøg indendørs. Anbefalingen om at bruge mundbind i supermarkeder og store butikker vil også blive ophævet ligesom anbefalingen om hjemmearbejde i videst muligt omfang. Restauranter, caféer og barer vil desuden som i resten af Danmark kunne udvide åbningstiden fra midnat til klokken 02.

De særlige foranstaltninger blev iværksat i Silkeborg Kommune 10. august.

Også i Aarhus Kommune går det den rigtige vej, men antallet af sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere i kommunen de seneste syv dage er stadig højt, og befolkningstætheden er relativt høj. Derfor følger Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat situationen i Aarhus nøje og forventer at forlænge de særlige tiltag, der er iværksat her, foreløbig frem til 4. september.