Herningvej spærret

Fra den 2. til den 6. november er den ene vejbane på Herningvej spærret mellem Skovbrynet og Sønder Ringvej. Det er ikke muligt for bilister at køre ind mod byen, oplyser Silkeborg Kommune.

Der er etableret omkørsel ad Lysbrogade og Vestre Ringvej.️Cyklister og fodgænger kan passere, men henvises til modsatte side. Spærringen skyldes, at Vandforsyningen arbejder på stedet.