Borgernetværk udsætter alle indendørsaktiviteter

THEM Covidpandemien får nu borgernetværket Liga Syd til at udsætte alle planlagte indendørsaktiviteter frem til nytår.

Det drejer sig om foredrag og debatarrangementer i forbindelse med naturprojektet »Natur Syd«. Også et planlagt optaktsmøde i forbindelse med næste års kommunalvalg udsættes.

Til gengæld skrues der vinteren over op for tilbud om guidede naturture. En besigtigelse af naturgenopretningsprojektet ved det tidligere dambrug Sillerup Væld gennemføres 18. november - dog i små hold og med tilmeldingspligt forud.

- Det ærgrer os i Liga Syd, at det påtænkte borgermøde i november om det kommende kommunevalg samt en række foredrags- og debatarrangementer omkring det igangværende naturprojekt »Natur Syd« nu må udsættes. Men forhåbentligt kan de alle gennemføres i løbet af det første halvår af 2021, siger Stig Skovbo, formand for borgernetværket.

- Pandemiens genopblussen gør det urealistisk, at der indtræder lempelser af retningslinjerne på denne side af nytår. Derfor har vi valgt at udsætte planlagte indendørsaktiviteter resten af året. I stedet vil vi nu arbejde på at udvikle på en tilbudsvifte af udendørs aktiviteter hen over vinteren, siger formanden.

For at være sikker på at overholde coronareglerne vil Liga Syd Indføre tilmeldingspligt til netværkets aktiviteter.