Jorn og troen

SILKEBORG Den skjulte religiøsitet i Jorns kunst er temaet i samtalesalonen på Museum Jorn onsdag 9. december.

Asger Jorn var et menneske, som måtte tro om igen flere gange. I kunsten gjorde han tidligt op med den strenge religiøsitet fra barndommen. Men er det religiøse stof, som han havde stiftet bekendtskab med gennem salmesang og bibelhistorie under opvæksten, slet ikke til stede i kunsten? Det vil forfatterne Dorte Fog og Johannes Fibiger samtale om.