Silkeborgs vaccinationscenter åbner tirsdag

Brian Holst 

Det nye vaccinationscenter i Gødvad åbner fra i morgen, tirsdag, hvor knap 650 sårbare borgere fra eget hjem i første omgang kan blive vaccineret

GØDVAD Vaccinationscentret på Jehovas Vidners stævneplads i Gødvad åbner tirsdag for vaccination af de første visiterede borgere.

Det oplyser regionsrådsformanden i Region Midt Anders Kühnau (S).

Åbningen af centret sker på samme dag, som også de første plejehjemsbeboere i Silkeborg bliver vaccineret.

- Det er fantastisk, at vi allerede nu kan begynde at tilbyde vaccinationer mod covid-19 til de første borgere, som ikke bor på plejehjem eller er frontpersonale i kommunerne eller på hospitalerne. I første omgang er der kun tale om tilbud til en mindre udvalgt gruppe, men jeg glæder mig til, at vi snart kan brede tilbuddet ud til mange flere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Åbningen af centret i Silkeborg sker på samme tidspunkt som i de seks andre vaccinationscentre i regionen. Foruden Silkeborg er der centre i Aarhus, Horsens, Randers, Viborg, Herning og Holstebro. Vaccinationen af de sårbare, visiterede borgere sker fra tirsdag til torsdag.

I første omgang bliver der åbnet for booking af cirka 4500 tider til vaccination fordelt over dagene 5.– 7. januar. Tiderne bliver fordelt ligeligt mellem de syv vaccinationscentre, og dermed vil ca. 640 mennesker i første omgang kunne blive vaccineret på centret i Silkeborg.

For at kunne blive vaccineret som en af de første i regionens vaccinationscentre skal man være visiteret til det af sin læge eller kommune. Det er Sundhedsstyrelsen der fastlægger kriterierne for, hvem kommunerne og lægerne skal visitere og prioritere først.

Det drejer sig om sårbare og ældre borgere, som er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb. Det kan for eksempel være ældre borgere, der nok klarer sig i eget hjem, men er afhængige af hjælp til personlig pleje og det praktiske. Det kan også være borgere med tilstande eller sygdomme som betyder, at de er særligt udsatte for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Borgere, der er visiteret til vaccination, modtager invitation til vaccination i e-boks (papirbrev, hvis man er undtaget fra Digital Post.) Invitationen indeholder information om, hvordan man booker tid til vaccination. Der skal bookes tid på forhånd, oplyser Region Midt.

Borgere, der ikke modtager invitation til vaccination i denne omgang, får tilbud om vaccination senere jf. den prioritering og rækkefølge, Sundhedsstyrelsen har fastlagt. Tidspunktet afhænger af, hvor mange vacciner Danmark modtager og hvornår.