Silkeborg: Antallet af tvangsauktioner faldt i en coronatid

Peter A. Sørensen 

Silkeborg Kommune havde 18 tvangsauktioner i 2020 - færre end året før

SILKEBORG Et stormombrust 2020 med coronakrise betød ikke en stigning i antallet af tvangsauktioner i Silkeborg Kommune. Tværtimod.

2020 bød i gennemsnit på en tvangsauktion hver 20. dag - hvilket svarede til 18 tvangsauktioner i alt. Det er et fald på fire i forhold til året før.

På landsplan var tendensen den samme. Her faldt antallet af tvangsauktioner fra 1743 ejendomme i 2019 til 1670 i 2020. Det er et fald på fire procent.

- Antallet af tvangsauktioner er faldet hvert år i en efterhånden ret lang årrække. Og sådan blev det også i et helt specielt 2020, hvor domstolene var coronalukket i en periode i foråret, men hvor efterslæbet blev indhentet igen allerede i løbet af sommeren, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

- Samtidig er det værd at bemærke, at der var et fald i antallet af tvangsauktioner fra 2018 til 2019 på 22 procent. Når antallet er faldet yderligere i 2020 efter så dramatisk et fald, er det et udtryk for, at coronakrisen ikke har sat sit aftryk på boligmarkedet, siger Birgit Daetz.

Når man ser på kommuner gik det værst udover Guldborgsund og Lolland, der havde henholdsvis 119 og 106 tvangsauktioner i 2020.

I det midtjyske område var der i Skanderborg Kommune syv tvangsauktioner, hvilket var en stigning i forhold til de fem fra året før. I Ikast-Brande var der en stigning fra 13 i 2019 til 20 i 2020, mens der i Viborg Kommune er sket det største fald. Her var der 43 i 2019, mens der i 2020 var 20.