Corona: Smitteudbrud på Gødvad Plejecenter

Brian Holst 

Fem medarbejdere og to borgere er konstateret smittet med coronavirus på Gødvad Plejecenters afsnit for midlertidige pladser

GØDVAD For at forebygge og inddæmme smitte har Styrelsen for Patientsikkerhed givet påbud om midlertidigt forbud mod besøg på de midlertidige pladser på Gødvad Plejecenter.

Det oplyser Silkeborg Kommunes kommunikationschef, Hans Mogensen.

Påbuddet sker efter, at yderligere en borger og fem medarbejdere er konstateret smittet. I forrige uge blev der igangsat udbrudshåndtering, da en borger, som netop var blevet indskrevet på en midlertidig plads på Gødvad Plejecenter og kort efter indlagt på hospital, blev testet positiv for smitte. Efterfølgende blev alle 16 borgere og 25 medarbejdere på de midlertidige pladser testet for smitte, og ingen blev testet positive efter den første test.

I weekenden blev en anden borger, der tidligere på ugen var testet negativ for smitte, indlagt på hospitalet og her konstateret smittet med coronavirus.

I forbindelse med smitteopsporing blandt både borgere og medarbejdere, er fem medarbejdere konstateret smittet.

- Smitteopsporing og -inddæmning sker i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, og smittekilden kendes endnu ikke. De midlertidige pladser er på grund af smitteudbruddet lukket ned for yderligere indlæggelse af borgere, og der er indført et midlertidigt besøgsforbud, konstaterer Hans Mogensen.