Hospitalet har succes: Flere hjem samme dag efter operation

Over en fordobling i antallet af hofte- og knæpatienter, der kommer hjem samme dag

SILKEBORG På Regionshospitalet Silkeborg har Center for Planlagt Kirurgi i løbet af 2020 øget andelen af såkaldte sammedagsoperationer markant.

Andelen af patienter, som kommer hjem igen samme dag efter en hofte- eller knæoperation, er godt og vel fordoblet i 2020 i forhold til 2019, mens andelen af rygopererede, der kom hjem samme dag lå knap 30 procent højere end i 2019.

Og selv om 2020 var et atypisk år, ser tendensen ud til at fortsætte, siger ledende overlæge Thomas Klebe i en kommentar til udviklingen.

- Vi er blevet meget bedre til at vurdere, hvilke patienter der har behov for indlæggelse, og hvem der kan have god gavn af at komme hjem i egne, trygge rammer samme dag. Det betyder, at vi i dag sender en større andel af patienterne hjem igen samme dag, som de er blevet opereret – uden at vi går på kompromis med kvaliteten eller sikkerheden for patienterne, siger Thomas Klebe.

For år tilbage var eksempelvis hoftepatienter typisk indlagt op mod en uge efter operation, men over de seneste år er udviklingen gået i retningen af stadigt kortere indlæggelse. En forklaring i 2020 er også håndtering af coronavirus.

- I forbindelse med nedlukningen var vi nødt til at begrænse antallet af indlæggelser, og derfor kiggede vi kritisk på, hvilke patienter der havde behov for indlæggelse, og hvem vi trygt kunne sende hjem igen samme dag. Det gav en markant stigning i antallet af sammedagsoperationer, fortæller Thomas Klebe.