Borgermøde svarer på fem spørgsmål

Jesper Rosenquist 

Tirsdag aften vil Silkeborg Kommune forsøge at besvare fem spørgsmål i sagen om en omstridt lokalplan i Balle

BALLE Kan daginstitutionerne rumme flere børn i Balle både nu og i årene fremover?

Det bliver et af de fem spørgsmål, som Silkeborg Kommune vil forsøge at kaste lys over, når kommunen tirsdag aften klokken 19 inviterer til borgermøde på sin Facebook-side.

Her vil kommunen sætte fokus på den lokalplan for et område i Balle, der giver lov til at bygge i alt 210 nye boliger, hvis byrådet godkender lokalplanen på mandag i næste uge.

Der kom cirka 275 høringssvar til lokalplanen, hvoraf næsten alle forholdt sig kritiske til den nye lokalplan.

Bekymringerne går blandt andet på øget trængsel på vejene, det store antal boliger og presset på daginstitutioner og skoler.

Kommunen vil derfor også svare på følgende spørgsmål på det virtuelle borgermøde:

Hvad har høringssvarene ændret i forslaget til lokalplanen?

Hvor mange og hvilke typer boliger bliver der mulighed for at bygge?

Kan Balleskolen rumme flere børn både nu og i årene fremover?

Hvordan bliver trafikforholdene i området?

Det er kommunens planchef, børne- og familiechef, skolechef og vej- og trafikchef, der vil besvare de fem spørgsmål. Formanden for plan- og vejudvalget, Hans Okholm (SF), byder velkommen.