Robaneanlæg på Langsøen igen: Kajakklub gør klar til forårs-regatta

Kenneth Husum 

Deltagere i stævne bliver delt ind i mindre grupper på grund af corona

SILKEBORG Silkeborg Kajakklub håber at kunne sende sine roere på vandet til en forårsregatta i slutningen af april måned.

Silkeborg Kommune har netop givet tilladelse til at sætte robaneanlægget op på Silkeborg Langsø. Robanerne til stævnet må opsættes tidligst 6. april og skal være fjernet senest den 2. maj.

De seks robaner skal være klar til stævnet, der finder sted 24. – 25. april.

Det fremgår af ansøgningen, at situationen omkring corona presser kano- og kajaksporten i forhold til afvikling af stævner. I 2020 blev stort set alle stævner aflyst, hvilket er kritisk for sporten og den fremtidige talentudvikling.

Den 24. – 25. april er det planlagt at skyde sæsonen i gang, men på grund af forsamlingsforbuddet, kan det sandsynligvis kun lade sig gøre at afvikle noget i mindre skala end tidligere år. Der bliver derfor søgt om at kunne opsætte en mindre udgang af robaneanlægget.

Det forventes, at 100-150 roer vil deltaget i stævnet. Alt efter hvordan forsamlingsforbuddet er i den pågældende weekend, vil deltagerne blive inddelt i løbsblokke af et par timers varighed, så alle kan ro.

På græsarealet ved Søsportens Hus opsættes dommertårn, flagstænger, salgsvogn og toiletter i lighed med tidligere stævner.

Silkeborg Kajakklub har også søgt om at opsætte tre baner i perioden fra 1. juni - 1. september og afholdelse af 3 stævner i sommerperioden.