Lempelse af besøgsregler på regionens hospitaler

Der åbnes for flere besøg på Regionshospitalet Silkeborg - samt de øvrige hospitaler i regionen

SILKEBORG Styrelsen for Patientsikkerhed har torsdag ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands hospitaler.

Det betyder, at antallet af besøgende ikke længere er begrænset til den samme nærmeste pårørende.

Lempelsen af restriktionerne betyder, at reglen om maksimalt én besøgende eller ledsager per patient falder bort.

Dog opretholdes afstandskravet på to meter på hospitalerne, så der i praksis kan være meget begrænset plads til besøgende og ledsagere på sengestuer og i klinikker.

Derfor kan der fortsat være lokale forhold, som gør det nødvendigt at opretholde særlige begrænsninger i adgangen til eksempelvis en afdeling eller et særligt område på hospitalet.

Region Midtjylland skriver i en pressemeddelelse, at besøgende og pårørende opfordres - uanset lempelsen - til at medvirke til at passe på patienter og personale ved fortsat at begrænse trafikken og antallet af udefrakommende på hospitalerne.