Trafikknudepunkt i Silkeborg: Vejarbejde færdigt 4. juni

Jesper Rosenquist 

Arbejdet med at ombygge og udvide krydset ved Frederiksberggade skrider frem helt efter planen

SILKEBORG Tusindvis af bilister bliver har den seneste måneds tid været sendt ud på en omvej for at komme fra midtbyen til sydbyen i Silkeborg og omvendt.

Heldigvis ser det ud til, at tidsplanen for ombygningen og udvidelsen af krydset ved Frederiksberggade, Drewsensvej, Nordskovvej og Christian 8.s Vej holder.

- Vi regner fortsat med, at det bliver 4. juni, at vi igen kan åbne for trafikken i krydset. Hvornår på dagen det bliver, det kan jeg ikke forudsige på nuværende tidspunkt, siger projektleder ved Silkeborg Kommune, Carina Nørlund.

Striber kommer allersidst
Måske det kommer på tale at genåbne krydset og Frederiksberggade, inden der er malet nye vejstriber på den nylagte asfalt.

- Det kan vi færdiggøre efterfølgende, siger Carina Nørlund.

Arbejdet med at lægge nyt fortov på Frederiksberggade er også begyndt i den sydlige ende fra Lyngbygade.

Selvom det fremgår af skilte ved Frederiksberggade, at vejarbejdet først er færdig 7. juni, så understreger Carina Nørlund, at hvis tidsplanen holder, så bliver det allerede 4. juni.