Pandemien er under kontrol: Kommunen lukker corona-krisestab

Malthe Hjort 

Silkeborg Kommune lukker sin corona-krisestab og overgiver fremtidige pandemiopgaver til direktionen

SILKEBORG Efter godt 16 måneders arbejde med at nedbringe smitten i Silkeborg Kommune lukker kommunens corona-krisestab torsdag.

Baggrunden for lukningen er det fremskredne vaccinationsprogram, det lave smittestryk og den nyeste genåbningsplan. Det oplyser Hans Mogensen, som er kommunikationschef i Silkeborg Kommune.

- Lukningen af krisestaben skal tages som et udtryk for, at pandemien nu er under kontrol. Med de nyeste smittetal befinder Silkeborg Kommune sig næsten under bekymringsgrænsen, og vi er nået langt hen i både vaccinationsprogrammet og genåbningsplanen, lyder det fra kommunikationschefen.

Krisestaben blev etableret umiddelbart efter første smittetilfælde i Danmark og har blandt andet haft til opgave at følge med i udviklingen og sørge for at viderebringe anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til både ledere, medarbejdere og borgere.

- I perioder, hvor smittetrykket har været højt, har vi mødtes hver eneste dag. Nogle gange flere gange om dagen. Men i de seneste par uger har vi begrænset os til et enkelt møde om ugen, siger Hans Mogensen.

Torsdag morgen afholder kommunens corona-krisestab sit sidste møde, hvorefter krisestaben nedlægger sig selv og overdrager fremtidige pandemiopgaver til direktionen i Silkeborg Kommune.