Ny forskning: Tollundmandens sidste måltid brændte på

Christian Kloch Larsen 

Nyt studie giver et meget detaljeret billede af indholdet i den gryderet, Tollundmanden spiste, inden han blev ofret i mosen. Se opskriften

SILKEBORG Tollundmanden fik sig et nærende og nøje tilberedt måltid, inden har for cirka 2400 år siden blev hængt og nedlagt i en tørvegrav i Bjældskovdal vest for Silkeborg.

Helt veltilberedt var måltidet dog ikke, for grøden i jernaldergryden var brændt en smule på, og så var der både sandkorn og stumper af trækul i retten.

Det viser ny forskning af Tollundmandens sidste måltid, som Museum Silkeborg har foretaget sammen med forskere fra Nationalmuseet, Moesgaard Museum og Aarhus Universitet. Det er det hidtil mest detaljerede studie, der er foretaget af et moseligs mave- og tarmindhold, og selv om resultatet måske ikke trækker sensationelle overskrifter, så giver det et meget nøjagtigt billede af, hvad Tollundmanden indtog, inden han blev ofret i mosen.

Gengive opskriften
- Det helt fantastiske er, at vi ud fra det meget nedbrudte materiale i mave- og tarmindholdet kan rekonstruere Tollundmandens sidste måltid med så stor en detaljeringsgrad, at vi nærmest kan gengive opskriften. På den måde kommer vi virkelig tæt på den hændelse, der skete for 2400 år siden. Man kan næsten se for sig, hvordan de har siddet ved ildstedet og har tilberedt grøden, siger Nina Helt Nielsen, der er forskningschef på Museum Silkeborg og har stået i spidsen for forskningsprojektet.

Tollundmandens mave- og tarmindhold blev første gang undersøgt i 1950 i forbindelsen med, at hans lig blev fundet i mosen, og den gang blev det slået fast, at det sidste, han fik at spise inden sin død, var en grød eller vælling tilberedt af byg, hør og bleg pileurt.

Rester af fisk
- Vi har hidtil konkluderet, at der ikke er indgået kød i det sidste måltid, men nu viser det sig, at der er rester af fisk i grøden. Det er nok ikke ligefrem en egentlig ingrediens i retten, men måske en rest efter at gryden ikke har været ordentligt gjort rent, fortæller Nina Helt Nielsen.

Det nye er også, at det nu er muligt at konstatere fordelingen af ingredienser i Tollundmanden sidste måltid.

- Det interessante er her, at der er forholdvis mange ukrudtsfrø af især bleg pileurt i måltidet, så det tyder på, at de er en ingrediens, der helt bevidst er tilsat. Om det er en særlig ingrediens, der er tilsat i forbindelse med et rituelt måltid inden ofringen, eller om det er indgået i den daglige madlavning, ved vi jo ikke. Det er helt klart noget, man også bør kigge efter i fremtidige studier, siger hun.

God ernæring
Tollundmanden spiste sit sidste måltid 10-12 timer inden, han blev slået i hjel og ofret i mosen. Og det var et solidt og nærende mål, for forskerholdet har opgjort energi-og nærringsindhioldet til 5380 kJ, hvilket svarer til næsten halvdelen af det daglige energiindtag, der i dag anbefales for en mand med begrænset fysisk aktivitet.

- Ernæringsmæssigt har måltidet været ganske udmærket, også når man ser på fordelingen af fedt, protein og kulhydrater, siger Peter Steen Henriksen, der er museumsinspektør på Nationalmuseet og har stået for makrofossilanalyserne af Tollundmandens maveindhold.

Helt gal med hygiejnen
Der er også fundet alger og rester fra vådbundsplanter som tørvemos i maven på Tollundmanden, så det er vand fra sø, mose eller et vandhul, der er tilsat grøden.

Og så var den helt galt med køkkenhygiejnen på Tollundmandens tid.

Fund af parasitæg afslører nemlig, at Tollundmanden havde både bændelorm, spolorm og piskeorm.

Især spolorm og piskeorm kommer fra indtagelse af parasitæg fra ekskrementer fra eksempelvis forurenet mad eller drikke.

Bændelorm kommer af, at Tollundmanden på et tidspunkt har spist råt eller ikke gennemstegt kød, hvilket nok har været forholdsvist almindeligt, da datidens »jernaldergryde« blev tilberedt over ildsteder eller i kogegruber.