Ingen problemer med trafikken ved Smedebakken og rundkørsel

SILKEBORG Trafikken gled stille og roligt mandag morgen gennem rundkørslen for foden af Århusbakken, hvor et større gravearbejde over Lange Bro begyndte.

Silkeborg Forsyning skal optimere fjernvarmerør på strækningen fra rundkørslen og frem til Østergade-krydset. Derfor er Lange Bro spærret for al trafik i en periode på 10 dage.

Der er omkørsel via Smedebakken, og der har været bekymring for, om Smedebakken kunne håndtere den trafik, som altså skal ledes den vej.

Men på grund af den begrænsede biltrafik her i sommerferien, var der ikke problemer med at få trafikken til at glide.