Rejsegilde: Ny kirke på vej

Jakob Munk Schmidt 

Fredag var der rejsegilde i Hvinningdal

SILKEBORG Balle menighedsråd afholdt fredag rejsegilde på den nye Hvinningdal Kirke.

Formand Tom Ebbe Jakobsen rettede en tak til håndværkerne for flot arbejde, og han takkede arkitektteamet for godt og konstruktivt samarbejde - et samarbejde, der bygger på en god afvejning af, at det er Balle sogn der bygger kirke men på rådgivernes faglige ekspertise.

Arbejdet med kirken forsætter nu, og de næste officielle programpunkter er grundstensnedlæggelse 19. november og indvielse pinsedag og grundlovsdag 5. juni 2022.

Det er skiftende menighedsråd i Balle sogn, som siden 1989 har haft en ny kirke på dagsordenen. Øvrige medspillere er det nuværende byggeudvalg, Silkeborg provstiudvalg og Silkeborg Kommune.

Efter Tom Ebbe Jakobsen talte arkitekt og projektleder på Hvinningdal Kirke, Peter Volstedlund fra arkitektfirmaet Friis & Moltke.