Sygeplejerskernes strejke rammer Psykiatriens Hus i Silkeborg

Christian Kloch Larsen 

Sygeplejerskerne varsler strejke inden for psykiatrien med virkning fra 21. september

SILKEBORG Sygeplejerskerne varsler strejke inden for psykiatrien og det kommer til at ramme Psykiatriens Hus i Silkeborg.

Ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, optrappes konflikten fra 21. september, hvor yderligere 173 sygeplejersker går i strejke fra døgnets begyndelse og denne gang kommer det primært til at ramme psykiatrien.

- Vi håber konflikten er afsluttet inden da, siger Grete Christensen i en pressemeddelelse.

Sker det ikke, vil samtlige sygeplejersker i Psykiatriens Hus i Silkeborg gå i strejke. Og det vil ramme hårdt, fortæller kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland, Hanne Holst Long.

- Vi sætter yderligere ind, hvor det kan mærkes. Og der vil det desværre kunne her, hvor det vil ramme udredningen af de psykiatriske patienter, siger hun til TV Midtvest.

I alt drejer det sig om syv sygeplejersker på afdelingen i Silkeborg.

I 2018 var Psykiatriens Hus også ramt af strejke og den gang var der 500-600 henvisninger om ugen fra praktiserende læger til den centrale visitation.

Det er sjette gang strejken udvides. Denne gang rammer den primært borgere, der venter på udredning og behandling samt forebyggende indsatser. Patienter, der er indlagt i psykiatrien, vil ikke blive ramt.